Start > Beauty news > KOMORA HIPERBARYCZNA - Wskazania do terapii
KOMORA HIPERBARYCZNA - Wskazania do terapii

Sposób działania komory hiperbarycznej?

KOMORA HIPERBARYCZNA

Hiperbaria tlenowa na całym Świecie wykorzystywana jest na różnych polach medycyny i rehabilitacji. Badania naukowe oraz publikacje naukowe jednoznacznie wskazują, iż spektrum wskazań będzie z czasem na pewno powiększana. Prezes NFZ  w dniu 18 październiku 2011 roku przedstawił listę wskazań stosowania komory hiperbarycznej – co za tym idzie różnych wskazań wykorzystania terapii hiperbarycznej.

Leczenie polegające na dostarczeniu do organizmu bardzo dużej ilości tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia. Terapia hiperbaryczna nie zastępuje antybiotykoterapii czy zabiegu chirurgicznego, wspomaga jednak terapię określonych schorzeń. Leczenie odbywać się będzie w komorze, w której ciśnienie jest 2,5 krotnie większe niż atmosferyczne. Leczenie stanowi część kompleksowego leczenia wspomagającego stymulację gojenia ran i naprawę tkanek. W obecnym czasie – moment publikacji ww. artykułu to rok 2017. Kapsuła hiperbaryczna jest już dostępna w wielu miastach Polski takich jak: Wrocław, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk i wielu innych. Jeszcze kilka lat temu ilość komór hiperbarycznych była znikoma. Artykuł powstał o informacje udzielone przez Komora Hiperbaryczna Centrum Oxy

 

LECZENIE W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

Leczenie przy wykorzystaniu hiperbarii tlenowej polega na dostarczaniu do organizmu znacznej ilości tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia, które przeważnie jest 2,5 krotnie wyższe od ciśnienia atmosferycznego (w zależności od procesu terapeutycznego ciśnienie może być od 1,5 do ponad 3 razy wyższe). Proces leczenia przebiega w komorze hiperbarycznej. Pacjenci podczas zabiegów (sprężeń) oddychają mieszaniną oddechową składającą się w 100% z tlenu.

Podanie tlenu w warunkach ciśnienia wyższego niż atmosferyczne skutkuje rozpuszczeniem w surowicy krwi znacznie większej ilości tlenu przy znacznie zwiększonym ciśnieniu parcjalnym. Zwiększona zawartość tlenu w surowicy krwi zwiększa ilość i obszar przenikania z naczyń kapilarnych (przenikających). Terapia tlenem przyspiesza i poprawia proces gojenia się ran dzięki zwiększeniu aktywności makrofagów, proliferacji fibroblastów, syntezy kolagenu, angiogenezy i przyspieszeniu epitelizacji. Dobroczynny wpływ ma tlen, bo staje się zdecydowanie bardziej dostępny dla uszkodzonych tkanek i to nawet w przypadku znacznie utrudnionego przepływu i dopływu krwi do naczyń krwionośnych oraz narządów.

Do najistotniejszych zalet komory hiperbarycznej należy zaliczyć:

 • dostarczanie zwiększonej ilości tlenu do niedokrwionych i niedotlenionych tkanek i narządów,
 • przyspieszenie gojenia się ran oraz zmniejszanie obrzęku tkanek,
 • znaczna poprawa krążenia krwi,
 • wzrost odporności, terapia hiperbaryczna - wspomaganie mechanizmy odpornościowe organizmu,
 • działania bakteriobójcze i bakteriostatyczne,
 • przyspieszenie eliminacji tlenku węgla.

Wskazania ostre do zastosowania komory hiperbarycznej:

 • choroba dekompresyjna,
 • zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia,
 • oparzenia termiczne (II stopień  i III stopień) Wymaga konsultacji lekarskiej w ocenie skali oparzenia. W niektórych stopniach oparzeniach – komora wpływa korzystnie,
 • martwicze zakażenie tkanek miękkich
 • ostre niedokrwienie tkanek miękkich, uraz mięśniowo-szkieletowy, uraz wielonarządowy - zespoły kompartmentalne i następstwa urazów zmiażdżeniowych,
 • głuchota po urazie akustycznym, głuchota powstała w sposób natychmiastowy,
 • zatory gazowe,

Innym ważnym skutkiem tlenoterapii hiperbarycznej jest zmniejszenie obrzęku tkankowego. Efekt ten najczęściej tłumaczy się zwężaniem naczyń z powodu wysokiego ciśnienia parcjalnego tlenu krwi tętniczej, który skutkuje odwróceniem przepływu reabsorcji płynu pozanaczyniowego do krążenia. Należy podkreślić, że terapia ta zabezpiecza również mikrokrążenie przed wytrącaniem złogów białkowych i ich adhezji endotelialnej.

Wskazania przewlekłe do korzystania z terapii hiperbarycznej:

 • trudno gojące się rany, których leczenie wcześniej nie powiodło się,
 • zgorzel gazowa,
 • zapalenie i choroby po przebytym paciorkowcu
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej,
 • rozlane, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego,
 • po wcześniejszym udokumentowanym niepowodzeniu leczenia innymi metodami,
 • zapalenie mostka, śródpiersia pooperacyjne, niestabilność mostka,
 • ropnie i stany przewlekłe wewnątrzczaszkowe,
 • zapalenie i ropień płuca,
 • zakażenie rany pourazowej,
 • zespół stopy cukrzycowej,
 • problemy z wątrobą, ropień wątroby,
 • odbudowa i rekonstrukcja tkanek zagrożona martwicą,
 • odleżyny, rany powstałe na skutek długotrwałego leżenia,
 • owrzodzenie troficzne kończyn dolnych,
 • różnego rodzaju niewydolność żylna (wymaga konsultacji z lekarzem)
 • martwica kości, stany zapalne układu kostnego,
 • powikłania po przeszczepach, przeszczepy skóry zagrożone martwicą,
 • uszkodzenie tkanek i narządów,

 

Korzystanie z komory hiperbarycznej tak jak w przypadku innych terapii leczniczych ma również swoje ograniczenia. Terapia hiperbaryczna wpływa w sposób korzystny na organizm – jednak przy pewnego rodzaju zaburzeniach lub chorobach przewlekłych musimy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli pacjent nie jest pewny czy może skorzystać z komory hiperbarycznej – powinien skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem internistą.

 

Przeciwwskazania bezwzględne do korzystania z komory hiperbarycznej:

 • niewydolność serca,
 • nieobarczona odma opłucnowa,
 • stosowanie leków: Adriamycyna, Cis-platyna, Bleomycyna, Disulfiram Przeciwwskazania

Przeciwwskazania względne do korzystania z komory hiperbarycznej:

 • zakażenie górnych dróg oddechowych, (stany grypopochodne i angina)
 • stany gorączkowe i podgorączkowe nieznanego pochodzenia,
 • astma oskrzelowa, rozedma płuc,
 • padaczka,
 • rozsiana choroba nowotworowa,
 • zapalenie nerwu wzrokowego,
 • klaustrofobia, lęk pacjenta przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach. Choć obecnie komory hiperbaryczne wyposażone są w przeszklone elementy konstrukcji – co łagodzi uczucie bycia zamkniętym w ciasnym pomieszczeniu.
 • ciąża,
 • przebyte operacje zatok, ucha, klatki piersiowej,

 

Więcej informacji na temat wykorzystania ww. zabiegów na stronie partnerskiej.